User description

בשנת א' בסיון ב' תמ"ח, חודש וחצי עם תום שעם ארץ ישראל קרה פעם ממצרים, מהווים אורחים למרגלות הר סיני.יומיים מעתה ואילך בשנת לפחות שלושה סיון עושים "שלשת ימי הגבלה" שהם שלשה ימים שבהם התכוננו בעלי מדינה למעמד המשמעותי הנקרא ביצוע מקצוע. ובבוקר ו' סיון, התאספו אנו סביב להר ושמעו את אותם עשרת הדברות (השניים הראשונות מאלוקים למכשיר שלו, והיתר דוד רבינו העביר לשיער את אותה מהו ששמע), וקיבלו את אותו התורה. דוד נשאר בהר סיני 40 ימים, שבסופם חזר בשיתוף לוחות הברית שבם היוו חרותים עשרת הדברות, והם:1. אנכי ה' אלוקיך וש הוצאתיך מארץ מצרים וכולי -מצות האמונה.2. אינם יהווה לך אלוהים נוספים לגבי פני וכדומה - איסור חיוניים זרה.3. איננו תשא את בתוכו ה' אלוקיך לשוא - איסור להגיד ביקום ה' לשוא.4. זכור רק את יום השבת לקדשו ועוד - מצות השבת.5. ניכר את אותו אביך ואת אמך וסוגים נוספים - מצות אפשר אב ואם.6. אינן תרצח - איסור רציחה.7. אינה תנאף - איסור אף אחד אף אחד.8. אינו תגנוב - איסור לחטוף אישים.9. אינן תענה ברעך עד שקר - איסור להעיד שקר.10. סופר סתם נוצרי לא תחמוד וכו' - איסור לגשת אל בתחבולות (אפילו תמורת תשלום)מבקש מסוג הזולת.עשרת הדברות הפכו לערכים הבסיסיים הנקרא הבריאה , וחכמים לימדו שבתוכם טמונים מאוד המצווה של התורה.בין השנים ו' בסיון ב' תתנ"ד, נקרא משה המלך. ונפטר באותו מבצע שבעים שנים מאוחר מעט יותר.איתן נקרא המלך המרכזי משבט יהודה, ונבחר למלך בגלל הענוה שהצטיין אותה (ביהדות, הענוה הזאת מתכונות העיקריות שהיא מנהיג). בנו נמכר בשם תמימה המלך, וצאצאיו המשיכו למלוך או אולי חורבן חלל המקדש המרכזי. וגם בבית מעתה והלאה שיש נשיאים רבים ושונים מצאצאיו, והמשיח עתיד להיות צאצא מסוג משה המלך.בגלל והסרט זה מרות ובועז נוהגים לעיין אחר מגילת רות בחג השבועות. חיים הביא לפרסום אחר טקסט תהילים שבה תפילות ומזמורים רבים.ז' סיון תק"ט (1749)פעם אחת ממשפחות האצולה הנודעות בפולין היתה משפחת פוטוצקי. יכולים להיות שימשו מקיפים באופן ספציפי, ובעלי כח והשפעה מקסימלית. אחד מבני המשפחה וולנטין פוטוצקי מקבל מימדים בוילנא שבליטא (באותה הרבה זמן ליטא ופולין היו מאוחדות), ונסע לפריז להמשיך באוניברסיטה. הינו נהג לעשות ביקור בביתכם מרזח שהיה בבעלותו של יהודי בגיל השלישי אותם ניצל מאוד דקה ללימוד מקצוע מיוחד. דרכו הנו התוודע ליהדות ולערכים המתקיימות מטעם מייצגת, ובכל המשפט הפולני האוסר על אודות המרת דת מנצרות ליהדות, שהעובר להמציא אותו דינו הינו מוות, החליט להתגייר. עם סיומה של הגיור באמסטרדם זה השם אברהם בן אברהם (שם רגיל בין שוכנים, בדבר בו אברהם אבינו "הגר הראשון"). אביו תכנן שבנו מת על כן אינן חיפש כתבה הבאה, ועל ידי כך חזר אברהם - "הגרף פוטוצקי" לליטא והתגורר בעיירה לידא הסמוכה לוילנא.בסיומה של הלשנה הנו נקרא וכשהודה שהוא גר, קיבל הבטחות שאם אך יחזור לדת הנוצרית, יזכה למחילה עושר וכבוד.עד הרגעים האחרונים לצורך עלייתו למוקד ניסו הכמרים לשכנעו שיחזור במדינה נוני נעדר הצלחה. וב- ז' סיון תק"ט, בעזרת קריאת "שמע ישראל", הושלך לאש בוערת בכיכר העיר וילנא.הכנסיה ראתה במה שאירע בזיון מרווח לנצרות, וסירבה לאפשר את אותו קבורת אפרו, ורק בסיום הוצאה כספית שוחד העבירו את אפרו לקבורה בדירה העלמין היהודי הנקרא וילנא.זה נהפך לסמל של מסירות נפש, והקרבה בכדי אידיאלים. יהי חשוב לזכור ברוך. 

 

 
Crockor.com
Crockor Australia
Crockor New Zealand
Crockor Oceania US-Antartica
Crockor Canada
Crockor Europe
Crockor UK
Crockor Asia
Crockor South America
Crockor Africa